Czym jest smog i jak mu zapobiegać?

Czym jest smog i jak mu zapobiegać?

Publikatory dwudziestego pierwszego wieku trąbią na alarm, iż smog zanieczyszcza nasze życie. Dotyczy to głównie dużych miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z poprzednich badań wynika, iż najbardziej znaczące zgęszczenie skażeń w powietrzu w niniejszym roku kalendarzowym odnotowano w Krakowie. W stosunku z znaczącym stężeniem skażeń zalecano ażeby ludzie zajmujący tereny zanieczyszczone smogiem nie otwierali okien w celu przewietrzenia mieszkania, treningów fizycznych na dworze, a również nie chodzili nazbyt długo na wolnym powietrzu.

Polecenie tego typu wygłoszono głównie do jednostek w największym stopniu narażonych na schorzenia oraz infekcje, inaczej do osób starszych, dzieci oraz kobiet przy nadziei. Czym zatem jest ten “okropny” smog, zatruwający nam powietrze, komplikując nam, ludziom żywot? Czy rzeczywiście jest on zagrożeniem dla naszego stanu fizycznego, a przy dłuższej ekspozycji jest w stanie stać się wrogiem dla życia nas wszystkich? Czy to ledwie historyjka opowiadana w mediach na potrzeby napędzania rynku? Jak głosi Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest nienaturalnym zjawiskiem pogodowym w postaci mgły, mającej w sobie skażenia powietrza atmosferycznego. Mamy dwa warianty smogu: smog fotochemiczny oraz smog kwaśny. Smog kwaśny jest to mgła przemysłowa, zawierająca przede wszystkim dwutlenek siarki oraz dwutlenek węgla a także pył i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog utleniający, którego dominującymi komponentami są aktywne związki organiczne, czyli nadtlenki, aldehydy a także ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. W związku z tym kierując się wymienionymi definicjami smogu wolno zdecydować się na zdanie, iż smog to nie iluzoryczny twór bogatej imaginacji, lecz możliwe ryzyko dla ludzi. Duże miejscowości, w tym też Karków wprowadziły spoty społeczne oraz projekty, które mają w zamyśle osłabienie emisji skażeń. Jednym z nich jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w czyli pone kraków.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: